Den Nordjyske Kystlivredderprøve


A Den teoretiske del 
 1. Der kræves omfattende kendskab til anatomi og fysiologi.
 2. Der kræves omfattende kendskab til genkendelse af drukneulykker og visuel skanning.
 3. Der kræves færdighed i den nyeste form for genoplivning.
 4. Der kræves kendskab til dagligdags forhold (kystlivredderens hverdag).
 5. Der kræves kendskab til revler, strøm og kystens morfologi. 
 6. Der kræves kendskab til bådmotorer med henblik på fejlfinding. 
 7. Der kræves kendskab til sejlads og færdigheder i samme med mindre motorbåde, surf og kajakker samt kendskab til eftersøgning i åbent vand.
 8. Der kræves omfattende kendskab til førstehjælp.
 9. Der kræves kendskab til radiokommunikation, signalering, morse m.m..
 10. Der kræves kendskab til særlige forhold omkring dykning.
 11. Der kræves kendskab til maritime knob og stik.
B Praktisk del 1 (prøven foregår i svømmehal) 
 1. 2000 m fri svømning max 35 min - ABC udstyr tilladt. 
 2. 100 m bjærgning af bevidstløs - max 7 min.
 3. 150 m bjærgning af livredningsdukke - max 7 min.
 4. 200 m svømning m tøj - max 5 min. Herefter dykning efter dukke efterfulgt af 50 m bjærgning - max 2 min.
 5. 25 m undervandssvømning efter mål - start på det lave, mål udlagt i dybe del.
 6. 600 m ABC svømning, herunder 5 dyk efter udlagte mål. Der anvendes ABC udstyr (maske, snorkel, briller og svømmefødder).
 7. Efter gennemførsel af ABC svømningen med tilhørende dyk, foretages et 6. dyk efter et menneske udlagt på den dybeste del på bunden. Mediet hentes til overfladen i et eller to forsøg, derefter ophaling ved bassinkant og klar til genoplivning.

C Praktisk del 2 (prøven foregår i åbent vand, fjord, sø eller havet) 
 1. 1000 m fri svømning med redningstorpedo - svømmefødder tilladt.
 2. 200 m svømning ud fra kysten. Dykning efter bjærgedukke (4-6 m dybde) efterfulgt af 50 m bjærgning til båd. 50 m bjærgning af forulykket til båd - ophaling af forulykket i båd. Fri svømning til land. Dykningsstedet er afmærket med en bøje.
 3. Praktisk sejlads med mindre motorbåd vises - herunder pejling og eftersøgning efter forskellige mønstre. Endelig vises ophalingsteknik.
 4. Løb, svøm, løb (på stranden): 200 m løb, 100 m svømning, 200 m løb - max 6 min.
D Eksamen 

Aspiranter, som indstilles til eksamen skal være fyldt 18 år, have gode svømmemæssige forudsætninger og bestået førstehjælpskursus.
Der eksamineres skriftligt og mundtligt i alle dele af kystlivredderprøvens krav.
Der udstedes bevis på dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk.
**Op igen
Copyright © 1990-2005, Nyhedsmedie for Kystlivredning, Livredning.DK